Gói canh đông trùng hạ thảo hầm kiểu Hongkong 50g


Gói canh đông trùng hạ thảo hầm kiểu Hongkong 50g


Mã sản phẩm: 00061355

Giá khuyến mại: 32.900 ₫/Túi  (-12%)

Giá bán thường: 37.500 ₫/Túi

Số lượng:   / Túi