Sốt tiêu đen Lee Kum Kee 230g


Sốt tiêu đen Lee Kum Kee 230g


Mã sản phẩm: 00061674

Giá khuyến mại: 48.500 ₫/Hũ  (-12%)

Giá bán thường: 54.900 ₫/Hũ

Số lượng:   / Hũ