Sốt tương ngọt Lee Kum Kee 240g


Sốt tương ngọt Lee Kum Kee 240g


Mã sản phẩm: 00061675

Giá khuyến mại: 48.500 ₫/Hũ  (-12%)

Giá bán thường: 55.000 ₫/Hũ

Số lượng:   / Hũ