Hướng dẫn đăng nhập/đăng ký

 

Bước 1: Chọn mục “ Đăng nhập & Đăng ký” -> chọn “Đăng ký”

Bước 2: có 2 mục lựa chọn:

  1. Khách hàng có thẻ thành viên (Khách hàng đã có thẻ thành viên/ thân thiết/ khách hàng Vàng): 

Điền đầy đủ thông tin vào khung hướng dẫn: Số điện thoại, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. Lưu ý đăng ký đúng số điện thoại đã đăng ký khi làm thẻ tại Siêu thị V+.

Sau đó chọn nút “Đăng ký” à Hệ thống sẽ tự động đăng nhập tài khoản vừa đăng ký.

  1. Khách hàng chưa có thẻ thành viên:

Điền đầy đủ thông tin vào khung hướng dẫn: Số điện thoại, họ và tên, địa chỉ, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

Sau đó chọn nút“Đăng ký” à Hệ thống sẽ tự động đăng nhập tài khoản vừa đăng ký.

 

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất

Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt